Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Vključite se v članstvo LAS Pri dobrih ljudeh

Vabljeni, da se vključite v članstvo LAS Pri dobrih ljudeh v novem programskem obdobju 2021-2027 in aktivno sooblikujete lokalni razvoj na območju občin Kobilje, Dobrovnik, Turnišče, Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava.

Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost.

K sodelovanju vabijo tako obstoječe aktivne člane kakor nove, ki jih delovanje lokalne akcijske skupine zanima.

V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kobilje, Dobrovnik, Turnišče, Beltinci, Črenšovci, Odranci, Velika Polana in Lendava. Člani LAS so lahko predstavniki občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij. Pridružijo se lahko zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno skozi celotno programsko obdobje.

Vse zainteresirane za sodelovanje v partnerstvu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 prosijo, da izrazijo svoj interes tako, da nam pošljejo Pristopno izjavo za članstvo v LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2021-2027.

Pristopna_izjava_za_clanstvo_v_LAS_PDL_2020(1)

Več informacij o delovanju LAS PDL najdete tukaj.