Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

E-KNJIŽNICA

Za vas smo pripravili izbor zakonov, pravilnikv, strategij ter priročnikov, ki vam lahko pomagajo pri delu v nevladni organizaciji. Priročniki so last različnih organizacij, zato upoštevajte avtorske pravice pri njihovi uporabi.

Tukaj objavljamo tudi povezavo do e-pravnika, spletne aplikacije za brezplačno in samostojno izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih dokumentov, ki jih nevladne organizacije potrebujejo za svoje delo. E-pravnik ni zbirka vzorcev pogodb in pravilnikov, temveč vam preko naprednega sistema vprašanj, odgovorov in predlogov sestavi različne pravne dokumente, upoštevajoč vaše konkretne situacije in potrebe. E-pravnik je razvil CNVOS.

ZAKONODAJA, STRATEGIJE

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

Zakon o društvih.

Zakon o prostovoljstvu.

Zakon o humanitarnih organizacijah.

Zakon o zavodih.

Zakon o ustanovah.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023

POMEMBNI DOKUMENTI

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

SLR_LAS_Prlekija_2021_do_2027_koncna(1) RRP_Pomurje_2021-2027

 

Operativni program_SI-AT_2021-2027  (angleška verzija).

 

Strategija_dolgozive_druzbe

VLOGE

Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

ZA OBČINE

  • VKLJUČEVANJE JAVNOSTI

Temeljno orodje, ki občinam pomaga pri učinkovitejšem vključevanju občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev v občini. Napisane in zastavljene so tako, da občinam enostavno, hitro in pregledno prikažejo ključne korake ter z nasveti odgovorijo na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu. Pripravila jih je delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč nevladnih organizacij.

Smernice vključevanja občanov v procese odločanja v občini
  • FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI

Priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov NVO. Ker je dosedanja praksa pokazala, da je področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnosti v veliki večini primerov nepravilno urejeno, pomankljivo in nekvalitetno, želimo s Priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in projektov NVO, ki odražajo lokalne potrebe in so skladni z interesi občanov.

Priročnik o izvajanju občinskih razpisov