Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

E-KNJIŽNICA

Za vas smo pripravili izbor zakonov, pravilnikv, strategij ter priročnikov, ki vam lahko pomagajo pri delu v nevladni organizaciji. Priročniki so last različnih organizacij, zato upoštevajte avtorske pravice pri njihovi uporabi.

Tukaj objavljamo tudi povezavo do e-pravnika, spletne aplikacije za brezplačno in samostojno izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih dokumentov, ki jih nevladne organizacije potrebujejo za svoje delo. E-pravnik ni zbirka vzorcev pogodb in pravilnikov, temveč vam preko naprednega sistema vprašanj, odgovorov in predlogov sestavi različne pravne dokumente, upoštevajoč vaše konkretne situacije in potrebe. E-pravnik je razvil CNVOS.

ZAKONODAJA, STRATEGIJE

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

Zakon o društvih.

Zakon o zavodih.

Zakon o ustanovah.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023

VLOGE

Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

PRIROČNIKI ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE

Odnosi z mediji A4

Izdajatelj:
Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a in Društvo za podporo civilne družbe
Stičišče NVO osrednje Slovenije
Avtor besedila:
Jure BrankovičPriročnik-za-pripravo-projektov

Kako brez izpuljenih las prijaviti projekt – priročik za pripravo projektov.

Pripravila in izdala SKUP – Skupnost privatnih zavodov in
Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse
v okviru projekta Grozd NVO Gorenjske

Avtor: Andrej Urbanc

ZA OBČINE

  • VKLJUČEVANJE JAVNOSTI

Smernice vkljucevanja obcanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odlocanja v obcini

Temeljno orodje, ki občinam pomaga pri učinkovitejšem vključevanju občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev v občini. Napisane in zastavljene so tako, da občinam enostavno, hitro in pregledno prikažejo ključne korake ter z nasveti odgovorijo na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu. Pripravila jih je delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč nevladnih organizacij.

  • FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI

Prirocnik_o_izvajanju_obcinskih_razpisov

Priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov NVO. Ker je dosedanja praksa pokazala, da je področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnosti v veliki večini primerov nepravilno urejeno, pomankljivo in nekvalitetno, želimo s Priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in projektov NVO, ki odražajo lokalne potrebe in so skladni z interesi občanov.