Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Osebna izkaznica

LRF za Pomurje je nevladna organizacija ustanovljena  kot ustanova, z namenom spodbujanja vzpostavitve okvirjev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti ter razvoja in delovanja nevladnih organizacij na območju Pomurja. LRF za Pomurje je vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij, saj v svoje dejavnosti vključuje tudi prostovoljce.

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) je nastala v letu 2006 v okviru programa “Dobra družba”, ki je bil podprt s strani sklada Trust for civil society in Central and Eastern Europe. Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij je bil eden ključnih projektov programa Dobra družba. Temeljni cilj programa je bil izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Program je  izvajala Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Od leta 2008 deluje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja s ciljem krepitve nevladnih organizacij v Pomurju.

 

Naše poslanstvo je, da v pomurski regiji delujemo kot:

  • informacijsko-komunikacijski center za nevladne organizacije
  • povezovalni center (med NVO in drugimi deležniki)
  • podporno-razvojni center
  • zagovorniški center
  • čezsektoski center.