Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

TEMELJNE KOMPETENCE 2023-2029

Datum začetka:
Datum konca:


Ustanova lokalna razvojna fundacija je kot projektni partner bila izbrana na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in pridobila finančna sredstva za izvajanje projekta Temeljne kompetence 2023–2029 (TK 2023-2029).

Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupina javnega razpisa Kompetence 2023-2029 so odrasli, pri čemer bo posebna pozornost namenjena nižje izobraženim (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj); aktivnim, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni), tujcem ter osebam na prestajanju zaporne kazni.

V okviru projekta bomo v Ustanovi lokalni razvojni fundaciji za Pomurje izvajali naslednje izobraževalne programa:

  • Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle (60 ur);
  • Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle (60 ur);
  • Neformalni izobraževalni programi za odrasle – sporazumevanje v angleškem in nemškem jeziku na različnih ravneh (60 ur);
  • Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti – različni programi (60 ur);
  • Pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO) – WORD, EXCEL, POWER POINT, itd. (50 ur).

Projekt bomo skupaj s projektnimi partnerji izvajali v času od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029.

Projekt Pridobivanje kompetenc 2023 – 2029 izvajamo skupaj z konzorcijskimi partnerji Ljudsko univerzo Murska Sobota (prijavitelj in vodja konzorcija), Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom knjižnica Gornja Radgona in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija. http://www.evropskasredstva.si/

     

URNIKI:

  1. NEMŠČINA A1
  2. ANGLEŠČINA A1
  3. NEMŠČINA A2