Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

O nas

LRF za Pomurje je nevladna organizacija ustanovljena  kot ustanova, z namenom spodbujanja vzpostavitve okvirjev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti ter razvoja in delovanja nevladnih organizacij na območju Pomurja. LRF za Pomurje je vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij, saj v svoje dejavnosti vključuje tudi prostovoljce.

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) je nastala v letu 2006 v okviru programa “Dobra družba”, ki je bil podprt s strani sklada Trust for civil society in Central and Eastern Europe. Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij je bil eden ključnih projektov programa Dobra družba. Temeljni cilj programa je bil izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Program je  izvajala Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Od leta 2008 deluje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja s ciljem krepitve nevladnih organizacij v Pomurju.

Naše poslanstvo je, da v pomurski regiji delujemo kot:

  • informacijsko-komunikacijski center za nevladne organizacije
  • povezovalni center (med NVO in drugimi deležniki)
  • podporno-razvojni center
  • zagovorniški center
  • čezsektoski center.

Naša vizija:

“LRF za Pomurje je finančno in kadrovsko okrepljena organizacija, ki deluje kot strokovni podporni center za razvoj nevladnih organizacij v pomurski regiji ter predstavlja kompetentnega soodločevalca, aktivno vključenega v pripravo in oblikovanje razvojnih in strateških programov posebej na lokalni in regionalni ravni.”

TRANSPARENTNOST

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019

Smo člani:

SNPO – Skupnosti nevladnih podpornih organizacij Slovenije

Slovenske mreže prostovoljskih organizacij

Razvojnega centra CNVOS

Info centra CNVOS

Regionalne razvojne mreže Pomurje

Lokalne akcijske skupine LAS pri dobrih ljudeh 2020

Lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020

Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija

ZSU – Združenja slovenskih ustanov

MINVOS – Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije

ALF – Slovenske mreže Fundacije Anna Lidth

Splošni podatki

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje

Local Development Foundation for Pomurje region

Skrajšani naziv: LRF za Pomurje

Martjanci 36

9221 Martjanci

Slovenija

Telefon: 05 338 13 54

E-pošta: info@lrf-pomurje.si

Uradne ure: vsak delovnik med 8.30 in 14.30, ob sredah do 15.30

Sodelavci

Matejka Horvat

 

Od leta 2009 zaposlena na Lokalni razvojni fundaciji za Pomurje na projektu Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja. Odgovorna za komunikacijo in povezovanje z nevladnimi organizacijami, mediji ter drugimi deležniki (občinami, podjetji), organizacijo usposabljanj, sejmov, okroglih miz, študijskih obiskov, teambuildingov idr., mentorstvo nevladnim organizacijam in prostovoljcem. Odgovorna za izvedbo programa Krepitev nevladnih organizacij s potencialom v pomurski regiji ter za informiranje.

Znanja s področja administracije spletnih strani in družbenih omrežij, komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami, znanja s področja pisanja in priprave projektov (lokalni, nacionalni, mednarodni). Je predstavnica nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije ter podpredsednica Sveta nevladnih podpornih organizacij Slovenije. V organizaciji zadolžena za spremljanje politik na lokalni in regionalni ravni ter za pripravo sprememb oz. predlogov (zagovorništvo).

Je koordinatorka dobrodelne akcije #podarizvezek.

02 538 13 54

Kristjan Šadl

Kristjan Šadl je po izobrazbi diplomirani profesor geografije in zgodovine. Na Lokalni razvojni fundaciji za Pomurje je zaposlen od leta 2013. V projektu sodeluje kot strokovni sodelavec zadolžen za zagovorništvo in strukturne podpore nevladnim organizacijam ter informiranje. Sodeluje pri pripravi e-novic in e-časopisa in je zadolžen za administracijo spletne strani, ki jo vsakodnevno osvežuje z novimi aktualnimi vsebinami.

Prav tako je odgovoren za izvedbo programovv okviru projekta Kompetence.

kristjan@lrf-pomurje.si
02 538 13 54

Valerija Vogrinčič

 

Valerija Vogrinčič je ekonomski tehnik s 15 letnimi izkušnjami v računovodstvu. Njena naloga je vzpostavitev in izvajanje računovodstva za nevladne organizacije, priprava bilanc in zaključnih računov za nevladne organizacije, kot tudi svetovanje in pomoč pri sprotnem poslovanju nevladnih organizacij, ki se nanaša na davčni in računovodski vidik.

valerija@lrf-pomurje.si
02 538 13 58

Bojan Vogrinčič, predsednik uprave LRF za Pomurje

Bojan Vogrinčič je predsednik uprave LRF za Pomurje, po izobrazbi  univerzitetno diplomirani pravnik. Pri delu LRF za Pomurje sodeluje že od same ustanovitve leta 2006, ko je kot koordinator projekta sodeloval pri vzpostavitvi fundacije v okviru projekta Dobra družba. V letu 2007 je prevzel funkcijo predsednika uprave LRF za Pomurje, ki jo opravlja še danes.

V letih 2007-2009 je bil vodja projekta CEE Trust GM, kjer je LRF za Pomurje uspela pridobiti in razdeliti več kot 110.000 evrov za nevladne organizacije v Pomurju.Od leta 2008 je vodja Regionalnega stičišča NVO Pomurja, v okviru katerega skrbi za vodenje, koordinacijo in monitoring s finančnega, vsebinskega in tehničnega vidika, komuniciranje s skrbniki pogodbe, javnostjo ter drugimi deležniki (NVO, občine, mediji, gospodarstvo) ter za strateški načrtovanja razvoja civilnega sektorja na nacionalni / regionalni ravni. Kot predsednik uprave se aktivno vključuje v proces zagovorništva in razvoj civilnega sektorja na regionalni in nacionalni ravni. Izvoljen je bil za predstavnika nevladnih organizacij v Svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ter za predstavnika NVO v Razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija, prav tako pa je član Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020, Nacionalnega odbora za transnacionalne programe, Interreg Europe in INTERACT 2014-2020.

Na podlagi delovnih izkušenj pozna konkretne izzive, problematiko in  težave na področju projektnega menedžmenta na mednarodni / nacionalni / regijski / lokalni ravni, različnih virov financiranja (Horizon 2020, ESS, ESRR, CEE Trust, Inteligent Energy Europe – EACI, SEE program, MED program, CEE program, Interreg IVC, OP IPA SI-HR, OP SI-AT, OP SI-HU, Ekološki sklad RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, SVLR,…).

info@lrf-pomurje.si
02 538 13 54