Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Zaposleni

Matejka Horvat

Od leta 2009 zaposlena na Lokalni razvojni fundaciji za Pomurje na projektu Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja. Odgovorna za komunikacijo in povezovanje z nevladnimi organizacijami, mediji ter drugimi deležniki (občinami, podjetji), organizacijo usposabljanj, sejmov, okroglih miz, študijskih obiskov, teambuildingov idr., mentorstvo nevladnim organizacijam in prostovoljcem. Odgovorna za izvedbo programa Krepitev nevladnih organizacij s potencialom v pomurski regiji ter za informiranje.

Znanja s področja administracije spletnih strani in družbenih omrežij, komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami, znanja s področja pisanja in priprave projektov (lokalni, nacionalni, mednarodni). Je predstavnica nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije ter podpredsednica Sveta nevladnih podpornih organizacij Slovenije. V organizaciji zadolžena za spremljanje politik na lokalni in regionalni ravni ter za pripravo sprememb oz. predlogov (zagovorništvo).

Je koordinatorka dobrodelne akcije #podarizvezek.

Kristjan Šadl

Kristjan Šadl je po izobrazbi diplomirani profesor geografije in zgodovine. Na Lokalni razvojni fundaciji za Pomurje je zaposlen od leta 2013. V projektu sodeluje kot strokovni sodelavec zadolžen za zagovorništvo in strukturne podpore nevladnim organizacijam ter informiranje. Sodeluje pri pripravi e-novic in e-časopisa in je zadolžen za administracijo spletne strani, ki jo vsakodnevno osvežuje z novimi aktualnimi vsebinami.

Prav tako je odgovoren za izvedbo programov okviru projekta Kompetence.

kristjan@lrf-pomurje.si
02 538 13 54

Valerija Vogrinčič

Valerija Vogrinčič je ekonomski tehnik s 15 letnimi izkušnjami v računovodstvu. Njena naloga je vzpostavitev in izvajanje računovodstva za nevladne organizacije, priprava bilanc in zaključnih računov za nevladne organizacije, kot tudi svetovanje in pomoč pri sprotnem poslovanju nevladnih organizacij, ki se nanaša na davčni in računovodski vidik.

valerija@lrf-pomurje.si
02 538 13 58

Bojan Vogrinčič, predsednik uprave LRF za Pomurje

Bojan Vogrinčič je predsednik uprave LRF za Pomurje, po izobrazbi  univerzitetno diplomirani pravnik. Pri delu LRF za Pomurje sodeluje že od same ustanovitve leta 2006, ko je kot koordinator projekta sodeloval pri vzpostavitvi fundacije v okviru projekta Dobra družba. V letu 2007 je prevzel funkcijo predsednika uprave LRF za Pomurje, ki jo opravlja še danes.

V letih 2007-2009 je bil vodja projekta CEE Trust GM, kjer je LRF za Pomurje uspela pridobiti in razdeliti več kot 110.000 evrov za nevladne organizacije v Pomurju.Od leta 2008 je vodja Regionalnega stičišča NVO Pomurja, v okviru katerega skrbi za vodenje, koordinacijo in monitoring s finančnega, vsebinskega in tehničnega vidika, komuniciranje s skrbniki pogodbe, javnostjo ter drugimi deležniki (NVO, občine, mediji, gospodarstvo) ter za strateški načrtovanja razvoja civilnega sektorja na nacionalni / regionalni ravni. Kot predsednik uprave se aktivno vključuje v proces zagovorništva in razvoj civilnega sektorja na regionalni in nacionalni ravni. Izvoljen je bil za predstavnika nevladnih organizacij v Svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ter za predstavnika NVO v Razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija, prav tako pa je član Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020, Nacionalnega odbora za transnacionalne programe, Interreg Europe in INTERACT 2014-2020.

Na podlagi delovnih izkušenj pozna konkretne izzive, problematiko in  težave na področju projektnega menedžmenta na mednarodni / nacionalni / regijski / lokalni ravni, različnih virov financiranja (Horizon 2020, ESS, ESRR, CEE Trust, Inteligent Energy Europe – EACI, SEE program, MED program, CEE program, Interreg IVC, OP IPA SI-HR, OP SI-AT, OP SI-HU, Ekološki sklad RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, SVLR,…).

info@lrf-pomurje.si
02 538 13 54