Zavod Vitica: Izvajamo številne programe za starejše in druge ranljive skupine

Zavod Vitica je nevladna in neprofitna organizacija na področju socialnega varstva, ki deluje v javnem interesu. Imamo status socialnega podjetja in zaposlujemo ranljive ciljne skupine. Izvajamo storitve in programe za podporo starejšim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva v njihovem življenjskem okolju. Programi, ki jih izvajamo, izhajajo iz izraženih potreb ciljnih skupin. Uporabnikom nudimo celovito in …

Beri dalje

Vključite se v članstvo LAS Pri dobrih ljudeh

Vabljeni, da se vključite v članstvo LAS Pri dobrih ljudeh v novem programskem obdobju 2021-2027 in aktivno sooblikujete lokalni razvoj na območju občin Kobilje, Dobrovnik, Turnišče, Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava. Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / …

Beri dalje