Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Objavljen javni poziv LAS Goričko

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR LAS Goričko 2020 v obdobju 2022-2023 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Predlog operacije mora naslavljati vsaj eno od tematskih področij ukrepanja:
– ustvarjenje delovnih mest,
– varstvo okolja in ohranjanje narave in
– večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz ESRR, iz tega javnega poziva znaša 635.583,57 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80% EU sredstev in 20%, ki se razdeli na nacionalni in zasebni prispevek.

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2022-2023. Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov je najkasneje do 30. 6. 2023.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Rok za oddajo vlog je 28. 02. 2022. Celoten javni poziv z vso pripadajočo dokumentacijo najdete tukaj.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti do 28. 02. 2022 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci do 28. 02. 2022 do 13:00 ure.

 LAS Goričko 2020

Martjanci 36

9221 Martjanci 

Dodatne informacije:

Po elektronsko pošti: info@las-goricko.si

Po telefonu: 02 53 81 664, vsak delovnik med 8:00 in 15:00 uro.

Osebno po predhodnem dogovoru.

Relevantni odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-goricko.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.