Objavljen je javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v obdobju 2022–2023 in sofinanciranje njihovih stroškov. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 485.980,21 EUR iz ESRR-ja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR-ja, znaša 80 % EU sredstev in 20 %, …

Beri dalje

Objavljen javni poziv LAS Goričko

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR LAS Goričko 2020 v obdobju 2022-2023 in sofinanciranje njihovih stroškov. Predlog operacije mora naslavljati vsaj eno od tematskih področij ukrepanja: – ustvarjenje delovnih mest, – varstvo okolja in ohranjanje narave in – večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Okvirna višina …

Beri dalje