Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Čezmejni programi Interreg

Čezmejno sodelovanje v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja je del skupne evropske kohezijske politike, ki podpira uravnoteženi razvoj celotne Evropske unije. Čezmejno sodelovanje, znano tudi pod imenom INTERREG-A, podpira sodelovanje partnerjev na ravni statističnih regij (NUTS III) iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah.

Temeljni cilji čezmejnih programov sodelovanja so:

 • spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja na obmejnih območjih,
 • reševanje skupnih izzivov na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite,
 • vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost ljudi, blaga in kapitala.

Ti cilji spodbujajo skupen pristop k reševanju skupnih težav/izzivov na obmejnih območjih, izvajanje skupnih ukrepov in izmenjavo politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za čezmejne projekte se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov. Stopnja sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša največ 80 % upravičenih stroškov. Sredstva razpisujejo organi upravljanja, ki so odgovorni za izvajanje programov.

Slovenija sodeluje v 4 čezmejnih programih:

Slovenija – Madžarska

Spletna stran.

Povzetek programa.

Program Interreg Slovenija – Madžarska.

Programsko območje:

Slovenija:

 • Podravska
 • Pomurska

Madžarska:

 • županija Vas
 • županija Zala

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Slovenija – Hrvaška

Spletna stran.

Povzetek programa.

Program Interreg Slovenija – Hrvaška.

Programsko območje:

Slovenija:

 • Podravska,
 • Pomurska,
 • Savinjska,
 • Zasavska,
 • Posavska,
 • Jugovzhodna Slovenija,
 • Obalno-kraška,
 • Osrednjeslovenska
 • Primorsko-notranjska statistična regija

Hrvaška:

 • Primorsko-goranska,
 • Istrska,
 • Zagrebška,
 • Krapinsko-zagorska,
 • Varaždinska,
 • Medžimurska
 • Karlovška županija
 • Mesto Zagreb

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Slovenija – Avstrija

Spletna stran.

Povzetek programa.

Program Interreg Slovenija – Avstrija.

Programsko območje

Slovenija:

 • Gorenjska
 • Koroška
 • Podravska
 • Pomurska
 • Osrednje-slovenska
 • Goriška
 • Zasavska

Avstrija:

 • Vzhodna Štajerska,
 • Zahodna in Južna Štajerska,
 • Gradec,
 • Zgornja Štajerska–Vzhod,
 • Spodnja Koroška,
 • Celovec-Beljak,
 • Zgornja Koroška
 • Južna Gradiščanska

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Slovenija – Italija

Spletna stran.

Povzetek programa.

Program Interreg Slovenija – Italija.

Programsko območje:

Italija:

 • Benetke,
 • Videm,
 • Pordenone
 • Gorica
 • Trst

Slovenija:

 • Primorsko-notranjska,
 • Osrednjeslovenska,
 • Gorenjska,
 • Obalno-kraška
 • Goriška

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Čezmejni programi so le del Interreg programov. Obstajajo še Interreg B (transnacionalni programi) in Interreg-C (medregionalni programi).

Več informacij o eu sredstvih najdete tukaj.