Čezmejni programi Interreg

Čezmejno sodelovanje v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja je del skupne evropske kohezijske politike, ki podpira uravnoteženi razvoj celotne Evropske unije. Čezmejno sodelovanje, znano tudi pod imenom INTERREG-A, podpira sodelovanje partnerjev na ravni statističnih regij (NUTS III) iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah. Temeljni cilji čezmejnih programov sodelovanja so: spodbujanje gospodarskega in …

Beri dalje