Oddaja letnega poročila za društva

V skladu s predpisi morate društva do konca meseca marca predložiti letno poročilo (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) za preteklo poslovno leto. Rok za oddajo letnega poročila za društva je 1. 4. 2019 preko spletne aplikacije AJPES. Poleg oddaje bilance stanja in izkaza poslovnega izida je potrebno pripraviti in oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb. Rok za oddajo …

Beri dalje