Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Oddaja letnega poročila za društva

V skladu s predpisi morate društva do konca meseca marca predložiti letno poročilo (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) za preteklo poslovno leto.

Rok za oddajo letnega poročila za društva je 1. 4. 2019 preko spletne aplikacije AJPES. Poleg oddaje bilance stanja in izkaza poslovnega izida je potrebno pripraviti in oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb. Rok za oddajo obračuna davka je 31.3.2019 preko sistema e-davki.

Društva s statusom v javnem interesu morate do konca meseca marca pristojnemu ministrstvu predložiti izjavo o usklajenem delovanju društva s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa. Izjavi je potrebno priložiti poročilo o delu in porabi sredstev za pretekli dve koledarski leti (2017 in 2018) z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih in program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti (2019 in 2020).

Vir: consulta.si