Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Ukinitev dodatka za delovno aktivnost?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predlog sprememb zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerimi bi pri denarni pomoči ukinili dodatek za delovno aktivnost (DDA). Predloge lahko podamo do 24. 4. 2019.

Dodatek za delovno aktivnost je bil uveden leta 2012 zaradi gospodarske krize in nizke višine denarne socialne pomoči, ki je tedaj znašala 230 evrov. Namenjen je spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo in je tako del denarne socialne pomoči. Osebe, ki ga prejemajo zdaj, so med drugim zaposleni, osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, in vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja s ciljem, da se zaposlijo. Prav tako ga prejemajo tisti, ki so sklenili pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo. Dodatek želijo ukiniti, »ker se je osnovni znesek minimalnega dohodka lani zvišal na 392,75 evra in ker je prihajalo do nekaterih zlorab«, ki bi jih lahko preprečili. Poleg tega naj bi z njegovo ukinitvijo »povečali motivacijo za delo oziroma zmanjšali tveganje za past neaktivnosti.« Argument o domnevni pasti neaktivnosti ne vzdrži. Prejemniki DDA so namreč praviloma kljub svoji izkazani delovni aktivnosti še vedno v bistveno slabšem socialnem položaju kot osebe, ki si sredstva za preživetje zagotavljajo z delom ali na podlagi pravic iz dela. Drži pa, da bi ukinitev DDA povečala ujetost številnih v revščino, saj DSP (tudi če je povišan za DDA) že tako ne zadošča niti za minimalne stroške življenja. Leta 2017 je bil prag tveganja revščine 636 evrov.

Ker je dodatek na delovno aktivnost ukrep, ki je za mnogo prostovoljcev imel številne pozitivne vidike, vas Slovenska filantropija poziva, da jim zaupate vaše izkušnje z dodatkom na delovno aktivnost.

Zanima jih, kaj ta po vašem mnenju predstavlja za socialno aktivacijo brezposelnih, ki opravljajo prostovoljsko delo, socialno integracijo najrazličnejših ranljivih družbenih skupin in socialno zaščito ranljivih posameznikov?

Svoje komentarje in pripombe pošljite na e-mail naslov slovenska@filantropija.org, najkasneje do petka, 19. 4. 2019.

Z vašo pomočjo bodo oblikovali predloge in jih poslali ministrstvu.

Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih najdete na povezavi tukaj.