Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Vas zanima kaj bodo financirali razpisi v prihodnosti na območju Goričkega? Sedaj jih lahko sooblikujete!

Vsak posameznik, društvo ali druga nevladna organizacija, podjetje, javne institucije ali druge interesne skupine imajo lahko svoj pogled na nadaljnji razvoj, kar lahko pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Tako vas vabimo, da sodelujete pri prepoznavanju in obravnavanju lokalnih prednosti, izzivov in priložnosti območja, hkrati pa posredujete svoje projektne predloge in potrebe in s tem sooblikujete ukrepe, ki bodo oblikovani skozi proces priprave strategije.

Vaše podane informacije bodo tako pomagale opredeliti razvojno pot območja LAS Goričko v skladu z vašimi potrebami, pričakovanji in načrti. Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko pa bo podlaga za razpise in sofinancirane aktivnosti v prihodnjih letih na območju LAS Goričko za prihodnjih 7 let!

ZATO je izjemno pomembno, da tudi društva in druge nevladne organizacije izrazite svoje potrebe in vaše projektne ideje, da jih boste v prihodnosti lažje umestili med prioritetna področja oz. ukrepe, ki bodo financirani.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika, ki je na voljo TUKAJ.

Pri pripravi strategije lahko sodelujete tudi z udeležbo na tematskih delavnicah: