Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

SENS NETWORK

Datum začetka:
Datum konca:


Mednarodna mentorska mreža za socialno podjetništvo / Nemzetközi mentorhálózat  a szociális vállalkozásokért (SENS NETWORK)

Mednarodna mentorska mreža za socialno podjetništvo / Nemzetközi mentorhálózat  a szociális vállalkozásokért (SENS NETWORK) je čezmejni slovensko – madžarski projekt, cilj katerega je povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih. Projekt je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska in traja 2 leti.

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri projektu kot vodilni partner. V okviru projekta bomo vzpostavili mednarodno mentorsko mrežo mentorjev za socialno podjetništvo in s tem omogočili večjo trajnost in okrepitev njihovega delovanja.

Projektni partner je društvo Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület (Green Heart of Zala Rural Development Association).

Model delovanja socialnih podjetništev na programske območju ni dovolj prepoznan, kljub temu da služi kot dober odgovor na izzive gospodarstva in posledično temu tudi na socialne izzive območja.

Cilj projekta je pripraviti kompleksni razvojni paket – orodje oz. tool-kit, ki temelji na lokalnih potrebah in bo orodje za pomoč mentorjem in hkrati usposobiti mentorje za podporo (potencialnim) socialnim podjetjem v čezmejnem območju. Cilj projekta je usposobiti minimalno 20 mentorjev.

Vrednost projekta je 217.608,88€, od tega je delež ESRR sredstev 184.967,54€.

LRF za Pomurje: 129.000,00€

Zala Zöld Szive Videkfejlesztési Egyesület: 88.608,88 €

Trajanje projekta: 1.3.2019 – 28.2.2021