Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016-2019

Datum začetka: 06/20/2016
Datum konca: 03/31/2019


       

Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri izvajanju operacije Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019. V projektu sodelujejo Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja konzorcija ter Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošica Ljutomer ter Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, kot partnerji v projektu.

Do 31.3.2019 bomo partnerji izvajali izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki so namenjeni zaposlenim odraslim, prednostno starejšim od 45 let, s končano manj kot 4-letno srednjo šolo.

Operacija se izvaja od 20.6.2016 do 31.3.2019. Skupno je načrtovanih 228 izobraževalnih oblik in vključitev 2.716 udeležencev. Projekt se finanicira v skupnem znesku 902.880,00 EUR (od tega sofinancira 722.304,00 EUR – 80 % Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 108.576,00 EUR – 20 % Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V okviru projekta se izvajajo različna brezplačna izobraževanja, in sicer:

  • Programi splošnega neformalnega izobraževanja – SNIO (50 urni programi);
  • Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (50 in 60 urni programi);
  • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacij oziroma certifikata (20 urni programi);
  • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (120 urni program).

Podrobnejše informacije in prijava na izobraževalne programe: Kristjan Šadl, 02 538 13 54, kristjan@lrf-pomurje.si. 

 

Operacijo”Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019″ delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanja prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.