Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Projekt EU-SPI – povabilo k izpolnitvi vprašalnika

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je vključena v pilotni projekt Evropske komisije, GD-Regio, “Measuring what matters to EU Citizens: Social progress in the European Regions” (Raziskava »Čemu prebivalci EU pripisujejo pomen: družbeni napredek v evropskih regijah«), v katerem želijo pridobiti povratne informacije 9 vključenih regij o uporabnosti EU kazalca družbenega napredka (dodatne info na https://www2.deloitte.com/si/sl/pages/press/articles/indeks-druzbenega-napredka-2016.html) za pripravo EU politik, s poudarkom na področjih razvoja, ki jih podpira kohezijska politika, ter možnostih nadgradnje kazalca za uporabo pri snovanju razvojnih strategij EU regij.

V ta namen je bil oblikovan anonimni vprašalnik, katerega glavni namen je pridobiti poglede o uporab(nost)i regionalnega kazalca družbenega napredka. Razvojni center Murska Sobota naproša zainteresirane deležnike (raziskovalne inštitucije, agencije, zavodi, NVOji, ……), če lahko 10-20 minut za vprašalnik namenite do konca tega tedna, t.j. 10. maja 2019 (podaljšani rok izpolnitve).

Vprašalnik je dosegljiv na naslednji spletni strani.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujejo.