Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Povabilo k članstvu v Lokalno akcijsko skupino LAS Prlekija 2021-2027

Prleška razvojna agencija vabi zainteresirano javnost z območja občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, da se včlani v že obstoječe javno-zasebno partnerstvo LAS Prlekija.

Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo učinki izvajanja, z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi pa upravljajo lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Prlekija. Tudi za programsko obdobje do 2027 je predvideno sofinanciranje iz dveh evropskih skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Pogodbeno partnerstvo LAS Prlekija je sestavljeno po tripartitnem načelu iz javnega, gospodarskega in civilnega sektorja. V LAS se lahko vključijo organizacije in posamezniki s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Vse partnerje LAS Prlekija, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020, pozivamo, da se opredelite ali želite sodelovati tudi v novem programskem obdobju. Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok v novem programskem obdobju (za nove člane) pa je četrtek, 16. februar 2023.

Javni poziv in izjavo za vstop, izstop ali obnovitev članstva v LAS Prlekija najdete na povezavi TUKAJ.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj razvijamo lokalno okolje!