Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Pomembno: Občine bodo letos lahko društvom izplačale celotna predvidena sredstva!

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je v 58. členu določil, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, prireditev …).

Aktivnosti, za katere bodo organizacije letos torej vnaprej prejela celotno izplačilo, bodo morale biti izvedene najpozneje do konca leta  2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje.

Sredstva je mogoče na podlagi interventnega zakona izplačati tako v primerih, ko upravičenci niso prejeli še nobenih izplačil (predplačil ali delnih plačil), kot tudi v primerih, ko so že prejeli del sredstev in se jim sedaj izplačajo še preostala sredstva po pogodbi.

Do kdaj bodo podaljšani roki za izvedbo aktivnosti in poročanje, je prepuščeno občinam, skrajni rok pa je konec leta 2021. Možnost podaljšanja rokov za izvedbo aktivnosti in poročanje velja tudi za že izplačana predplačila (se pravi tudi za tista, ki so jih upravičenci že dobili npr. na začetku leta, pa jih do konca leta 2020 ne bodo porabil/upravičili). Poročanje v letu 2020 tako ni potrebno, lahko pa upravičenec poroča kadarkoli, ko zaključi z aktivnostmi po pogodbi, do skrajnega roka za poročanje v letu 2021, ki ga določi občina.

Gre za izredno pomoč lokalnim društvom in drugim nevladnim organizacijam. Rešitev sta skupaj oblikovala CNVOS in Skupnost občin Slovenije.

Čas, ki ga bodo imele občine na voljo za izvedbo prilagoditve financiranja, bo relativno kratek, saj je sredstva treba izplačati do konca leta 2020. CNVOS in Skupnost občin Slovenije so pripravili natančna navodila, vključno s potrebnimi vzorci, kako rešitev praktično najhitreje realizirati. Navodila je potrdila tudi Komisija SOS za javne finance in proračun.

POSTOPKOVNI PRIPOMOČEK ZA IZVEDBO 58. ČLENA #PKP6 najdete TUKAJ.

Dokument vsebuje:

– prikaz izvedbe plačila sredstev v štirih korakih,

– opomnik za prilagoditev javnih razpisov,

– postopek, če se občina ne odloči za podaljšanje projektov,

– vzorec sklepa župana o spremembi izplačil dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev občine v letu 2020,

– vzorec zahtevka za izplačilo,

– vzorec izjave upravičenca.

Prosimo vas, da upoštevate, da je posredovan dokument zgolj pripomoček za lažje delo in ne navodilo, zato je presoja o uporabi priloženih vzorcev in napotkov vsekakor prepuščena vsaki posamezni občni.

Tudi nevladnim organizacijam priporočamo, da so pozorne na obvestila občin in pripravljene na hiter odziv.

Vir: CNVOS, SOS