Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Nagrada in priznanja na področju prostovoljstva

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatk in kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2023.

Kandidati so lahko prostovoljke oziroma prostovoljci in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

  • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
  • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
  • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Rok za oddajo predlogov v fizični ali skenirani obliki je ponedeljek, 13. maja 2024, do 23.59.

Predloge sprejemajo na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer s pripisom »Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2023, številka zadeve 093-23/2024 – ne odpiraj!«.

Če bi pri pripravi vloge potrebovali pomoč, vam na Regijskem stičišču NVO Pomurja z veseljem pomagamo. Kontaktirajte nas: matejka@lrf-pomurje.si ali na 02 538 13 54.