Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij – sodelujte!

Inštitut za ekonomska raziskovanja izvaja projekt “Izdelava aplikativnega modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij”, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (ministrstvo) v okviru ciljnega raziskovalnega programa 2021.

V okviru projekta bodo podrobneje opredelili standarde, merila in kazalnike za merjenje in spremljanje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja, in pripravili aplikativni model za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij. Aplikativni model bo omogočal samooceno družbenih učinkov za namene poročanja socialnih podjetij.

V proces razvoja modela za merjenje družbenih učinkov želijo vključiti tudi  socialna podjetja. Zato vas prosijo za sodelovanje v kratki anketi, s katero bomo identificirali naravo ter oblike družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo vaše organizacije in je dostopna tukaj.

Z anketo želijo preveriti sposobnosti socialnih podjetij za implementacijo merjenja družbenih učinkov. Zavedajoč se omejenih resursov, ki jih lahko namenite tovrstnim aktivnostim, želijo predlagati model, ki vam ne bopovzročil prevelikega administrativnega bremena, a bo še vedno prispeval k boljšemu razumevanju družbenih učinkov za različne
deležnike, tj. državne in druge javne organe, investitorje ter uporabnike vaših izdelkov in storitev.

Rezultate ankete bodo predstavili do konca leta 2021, predstavljeni bodo v agregatni obliki, tj. brez izpostavljanja odgovorov ali identifikacijskih podatkov respondentov. Vseeno vas bodo prosili za vaš identifikacijski podatek (matično številko vaše organizacije), ker želijo v analizi vaše odgovore povezati z drugim  registrskimi in statističnimi podatki, s katerimi razpolaga naročnik raziskave (MGRT) oziroma so javno dostopni.

V naslednji fazi projekta bodo pripravili nekaj predlogov za merjenje družbenih učinkov. Te bodo predstavili na delavnici v začetku leta 2022. Ker si želijo vaše aktivne vloge pri sooblikovanju modela za merjenje družbenih učinkov, boste na delavnico vabljeni vsi tisti, ki boste pripravljeni sodelovati pri razvoju modela in boste to označili v anketi. Pred pripravo končnega modela za merjenje družbenih učinkov načrtujejo izvedbo testiranja modela, kjer vas bodo (ob vaši predhodni privolitvi) spet prosili za sodelovanje. Takrat bo naš namen predvsem preveriti usposobljenost socialnih podjetij za implementacijo merjenja družbenih učinkov.

Vaš prispevek pri razvoju modela za merjenje družbenih učinkov je zelo pomemben. Brez vašega sodelovanja ni mogoče pripraviti modela, ki bi ga bilo mogoče uspešno implementirati v praksi. Model namreč mora izhajati iz potreb in sposobnosti vaših organizacij in tako po eni strani upoštevati pestrost družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo vaše organizacije, po drugi strani pa vam in vašim organizacijam ne sme nalagati prevelikega administrativnega bremena.

 

Dodatne informacije najdete tukaj:

Anketa_uvod-dopis_IER