Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

LRF za Pomuje vabi različne organizacije k soustvarjanju TVU 2021

Leto je naokrog in je pred nami so priprave na Tedne vseživljenjskega učenja (TVU) 2021. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Njen namen je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) je v projektu vrsto let sodelovala kot izvajalec prireditev TVU. Ob vseh izkušnjah, ki smo jih pridobili v letih delovanja v TVU, sporočamo, da bo LRF za Pomurje v letu 2021 ponovno prevzela vlogo območnega koordinatorja Tednov vseživljenjskega učenja. Lokalna razvojna fundacija za Pomurje bo kot eden izmed pomurskih območnih koordinatorjev v regiji delovala kot pobudnik, usmerjevalec in usklajevalec dejavnosti za projekt TVU ter bo skrbela za njegov razvoj in izpeljavo na omenjenem območju.

Ob tej priložnosti različne organizacije vabimo, da se nam pridružite z izvajanjem svojih prireditev v okviru TVU 2021, ki bo zaradi izrednih razmer, ki trenutno vladajo v Republiki Sloveniji  izpeljan med 6. septembrom in 10. oktobrom 2021.  V kolikor bi želeli sodelovati v TVU 2021 pod okriljem območnega koordinatorja Lokalne razvojne fundacije za Pomurje, vas vabimo, da nam to sporočite najpozneje do četrtka, 8.4.2021, in sicer na elektronski naslov kristjan@lrf-pomurje.si

Sodelujete lahko s kakršnimi koli prireditvami (izvzete so le valete, veselice, pikniki, verski obredi, ipd.), ki jih boste izvajali v celotnem terminu TVU 2021. Pogoj za sodelovanje v TVU je izvedba vsaj ene prireditve v času izvajanja TVU 2021. V poletnih mesecih boste organizacije, ki boste izrazile namero o sodelovanju v TVU 2021, nato pozvane k oddaji seznama prireditev, ki jih boste izvajale v okviru TVU.

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje bo kot območni koordinator TVU 2021 za svoje prireditelje TVU poskrbela:

  • za prevzem in nadaljnjo razdelitev nacionalnega promocijskega gradiva TVU (plakati, zloženke, koledar prireditev in baloni TVU) med prireditelje TVU;
  • za vnos vaših prireditev v spletni koledar prireditev TVU na nacionalnem nivoju;
  • za skupno promocijo dogodkov (objava na različni spletnih portalih);
  • za pripravo promocijskega gradiva z elementi celostne grafične podobe TVU (tiskani in spletni koledar prireditev) za svoje prireditelje TVU;
  • za objavo prireditev TVU na FB strani TVU, LRF za Pomurje in RSNOP;
  • ob koncu projekta za pripravo poročilo o izpeljavi TVU in posredovanje le-tega nacionalnemu koordinatorju TVU Andragoškemu centru Slovenije.

Prireditelji imate tako v okviru sodelovanja v TVU priložnost za naložbo, ki se poplača z možnostjo promocije vaših prireditev in posledičnim večjo prepoznavnostjo vaših ustanov.

Podrobneje o Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) in možnostih vključitve v izvajanje TVU si lahko preberete v priloženem vabilu, oziroma na spletni strani projekta TVU. 

V upanju na sodelovanje vas lepo pozdravljamo,

Kristjan Šadl

Strokovni sodelavec / Organizator izobraževanja odraslih

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

Martjanci 36

9221 Martjanci

T.: 02 538 13 54

E.: kristjan@lrf-pomurje.si

I.: www.lrf-pomurje.si