Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Kako bodo bodoči župani podpirali nevladne organizacije v Pomurju?

Pred iztekom 2. kroga kampanje ob lokalnih volitvah, smo kandidatki in kandidatom iz pomurskih občin postavili nekaj vprašanj , ki se vežejo na delovanje nevladnih organizacij in podporo njihovim programom, ki jih izvajajo v posameznih občinah.

Razumemo, da vsi ukrepi in vizija razvoja občine ni(so) zgolj v rokah izvoljenih županov (in tako je tudi prav). Zato je tudi za nevladne organizacije pomembno, da ves čas sodelujemo z vsemi svetniki in smo proaktivne pri podajanju predlogov ter konstruktivne pri iskanju rešitev. Od tega je namreč odvisno, v kakšnih lokalnih skupnostih bomo živeli.

Tukaj pa lahko najdete odgovore in zaveze kandidatke in kandidatov za župane, ki so nam posredovali odgovore. Morda pa bo ravno kateri izmed teh pomagal pri vaši odločitvi to nedeljo.

Odgovore so nam poslali:

  • Branko Ritlop, kandidat za župana Občine Puconci
  • Uroš Kamenšek, kandidat za župana Občine Puconci
  • Damjan Anželj, kandidat za župana Mestne občine Murska Sobota
  • Urška Mauko Tuš, kandidatka za županjo Občine Gornja Radgona
  • Drago Legen, kandidat za župana Občine Veržej
  • Janez Magyar, kandidat za župana Občine Lendava

Kako boste poskrbeli za razvoj in podporo programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije v vaši občini? Naštejte konkretne ukrepe. Ali boste zvišali delež občinskih sredstev za ta namen in za katera področja konkretno?

VPPRAŠANJE 1

Otroci na podeželju so v marsičem prikrajšani, predvsem kar se tiče dostopnosti do kulturnih storitev, športnih programov ipd. Katere ukrepe boste kot župan uvedli, da bi to problematiko rešili? Npr. boste sofinancirali programe nevladnih organizacij, ki izvajajo tovrstne programe in jih spodbudili k izvajanju v vaši občini? Boste financirali dodatne vsebine v šoli? Boste financirali npr. gledališke abonmaje, treninge otrok ipd.?

VPRAŠANJE 2

Naštejte 1-2 najpomembnejša ukrepa, ki jih boste realizirali na področju mladih?

VPRAŠANJE 3

Naštejte 1-2 najpomembnejša ukrepa, ki jih boste realizirali na področju starejših?

VPRAŠANJE 4

Ali podpirate odločanje občank in občanov o prioritetah v lokalni skupnosti preko participativnega proračuna in ali ga boste uvedli/nadaljevali v vaši občini? Zakaj da, zakaj ne?

VPRAŠANJE 5

Našteti so ukrepi, za katere v regijskem stičišču nevladnih organizacij menimo, da pozitivno vplivajo na razvoj nevladnih organizacij. Kateri izmed njih se vam zdijo najbolj smiselni in za katere menite, da bi  jih lahko realizirali v prihodnosti tudi v vaši občini?

–             Večletno financiranje nevladnih organizacij (2-letni ali večletni razpisi)

–             Pavšalno financiranje

–             Predfinanciranje projektov

–             Dodatni razpis za večje projekte (npr. financiranje 1-2 večjih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije s strokovnimi kadri)

–             Sofinanciranje lastnega deleža nevladnih organizacij pri večjih EU / LAS projektih

–             Sofinanciranje zaposlovanja v nevladnih organizacijah.

VPRAŠANJE 6