Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za projekte malih vrednosti Interreg Slovenija – Madžarska

Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti je bil 26. maja 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na tej spletni strani.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge za projekte manjših vrednosti predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje
projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa, predvsem s krepitvijo medsebojnega
zaupanja in z ustvarjanjem novih povezav pri sodelovanju civilne družbe v obmejni regiji, kakor tudi s
krepitvijo medsebojnih odnosov.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki
ustrezajo naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju:
Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija
– Specifični cilj 3.2: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi
s projekti za stike med ljudmi.

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte dejavnosti za krepitev zaupanja na področju umetnosti, kulture, športa, manjšin, medkulturnega dialoga in medgeneracijske solidarnosti. Projekti manjših vrednosti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. splošnih ciljev projekta, specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) z opredeljenim specifičnim
ciljem in kazalniki programa.

V okviru IP SI-HU bodo podprte naslednje vrste projektov manjših vrednosti:
Vrsta I – projekti sodelovanja na podlagi stroškov na enoto
Vrsta II – projekti za krepitev medsebojnega zaupanja na podlagi pavšalnih zneskov
Vrsta III – projekti izmenjave zaposlenih na podlagi pavšalnih zneskov

Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.
.
Projekti, upravičeni do sodelovanja v tem razpisu, lahko zaprosijo do največ 25.000 EUR ESRR.

Trajanje projekta ne sme biti daljše od 12 mesecev.

Upravičeni stroški

1. Stroški na enoto na udeleženca, na dan dogodka za projekte vrste I (skupni stroški) – 125 EUR.
2. Pavšalni znesek za projekte vrste II (celotni stroški) – 31.250 EUR.
3. Pavšalni znesek za projekte vrste III (celotni stroški) – 31.250 EUR.

Prvi rok za predložitev vlog je 28. julij 2023 ob 12. uri (opoldan).

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmino Litrop (+386 1 400 3162) ali Gombás Ágnes (Info točka Zalaegerszeg, +36 (06)92 511 070) ali Takács Anito (Info točka Szombathely, +36 20 959 1669). Za podrobnejše informacije o Jems pokličite +386 1 400 3160.

Celotno razpisno dokumentacijo skupaj z vsemi podrobnimi informacijami najdete na strani programa sodelovanja tukaj:

http://www.si-hu.eu/2127/sl/projekti-manjsih-vrednosti/

SIHU-mali projekti info

x