Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv LAS Goričko za leto 2020 – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Namen javnega poziva:
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območjih LAS Goričko 2020 v obdobju 2020-2023 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Razpoložljiva sredstva za financiranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 926.753,82 EUR iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP), od tega je v skladu z 12. točko Uredbe CLLD, 247.538,25 EUR EUR namenjenih za problemska območja.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Javni poziv je objavljen na spletni strani:
http://www.las-goricko.si/javni-pozivi/eksrp/javni-poziv-2020/

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 15.12.2020 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS,  ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci do 15.12.2020 do 13:00 ure.