Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Informativna delavnica za Javni razpis Interreg Slovenija – Avstrija

Obveščamo vas, da bo delavnica namenjena potencialnim prijaviteljem potekala v torek, 17. januarja 2023 ob 9.30 uri in sicer v Dominikanskem samostanu na Ptuju (Muzejski trg 1, SI-2250 Ptuj, Slovenija).

16. decembra 2022 je bil objavljen Javni razpis za predložitev projektov za standardne projekte v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija – Avstrija.

Prijave možne tukaj.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 28. februar 2023 ob 12. uri (opoldan). 

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je:
zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija

 Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje
tveganj in odpornosti na nesreče

 Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo

Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija

 Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje
 Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih
potencialih

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja

 Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.

Priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.

Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša najmanj 160.000 EUR sredstev ESRR in kot priporočilo ne presega več kot 1,5 milijona EUR sredstev ESRR.

Vlogo za projekt predloži vodilni partner preko sistema Jems.

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Mojco Muršec (+386 1 400 3167).

Več informacij najdete tukaj.