Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

CNVOS info: Obvezno izplačilo dodatka pri NVO, ki izvajajo nastanitvene socialnovarstvene programe

Tretji proti-koronski zakonski paket je med drugim posegel tudi na področja zasebnih izvajalcev na področju socialnega varstva. Vsem izvajalcem nastanitvenih socialnovarstvenih programov (varne hiše, zatočišča, stanovanjske skupine, itd.) je za nazaj naložil izplačilo dodatka za nevarnost delavcem, ki so bili nadpovprečno izpostavljeni okužbi ali prekomerno obremenjeni zaradi epidemije. Sredstva za izplačila dodatka bo zagotovila država.

Dne 31. 5. 2020 je pričel v okviru t.i. tretjega proti-koronskega zakonskega paketa veljati tudi  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Ta med drugim v 54. členu določa tudi obveznosti za nevladne organizacije, ki izvajate t.i. nastanitvene socialno varstvene programe.  V praksi gre predvsem za zavetišča za brezdomce, stanovanjske skupine za odvisnike ali za osebe s težavami v duševnem zdravju, materinske domove, varne hiše, krizne centre, bivalne skupnosti za invalide, terapevtske skupnosti, komune). Za zaposlene v teh programih velja, da so za delo med epidemijo (med 13. 3. in 31. 5. 2020) upravičeni do posebnega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve. Gre torej za njihovo pravico, obveznost izplačila pa je na izvajalcu programa. Nevladne organizacije, ki takšnega dodatka niste izplačevale, boste tako morale narediti obračun za nazaj.

Višina dodatka znaša največ 65 % urne postavke osnovne plače takšnega zaposlenega in se izplača za ure dela, v katerih je bil delavec:

  • nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje (torej tveganju okužbe s COVID-19) ali
  • prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije.

Omenjeni dodatek za nevarnost in posebne obremenitve se ne izključuje s kriznim dodatkom, ki je bil delavcem izplačan za del marca, aprila in maja. Delavci imajo poleg kriznega dodatna pravico tudi do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, če so za to izpolnjeni zgornji pogoji.

Sredstva za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve bo zagotovila država. Zakon nevladnim organizacijam ne določa podrobneje, kako naj presojajo zgornje pogoje (npr. kateri od delavcev je bil prekomerno obremenjen), pač bo to zelo verjetno presojala vsaka nevladna organizacija zase. Ker zakon predvideva posebno vladno uredbo, s katero bo ta šele določila višino sredstev,  ki jih bo država namenila za ta namen, kot tudi kriterije za razdelitev teh sredstev med izvajalce, nevladnim organizacijam predlagamo, da za enkrat z izplačili še počakajo. Ko bo omenjena uredba sprejeta bo namreč bolj jasno, koliko točno bo lahko posamezna organizacija prejela, in boste lahko temu tudi prilagodili višino svojih izplačil.  Smiselno pa je, da do takrat preverimo, če so evidence delovnega časa ustrezno vodene.

Vir: CNVOS

V kolikor imate dodatna vprašanja glede ukrepov, jih lahko zastavite na brezplačnem webinarju, ki ga organiziramo 11. junija 2020 ob 10. uri – več informacij najdete TUKAJ.