Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Bliža se rok za oddajo letnega poročila za leto 2022 (za društva / zveze društev)

Društva in zveze društev morajo predložiti podatke za državno statistiko in za zagotovitev javnosti do 31. marca 2023 za preteklo koledarsko leto. Izjema so društva, ki so zavezana k reviziji; ta morajo revidirana letna poročila za zagotovitev javnosti predložiti do konca meseca avgusta.

Rok za oddajo letnih poročil za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije je potekel 28. februarja 2023.

Pozor: Društva morajo vsako leto predložiti letno poročilo, tudi če v tem letu niso delovala.

Glavne sestavine letnega poročila so:

 • bilanca finančnega stanja,
 • izkaz poslovnega izida s pojasnili in
 • poročilo o poslovanju društva.

Finančni del letnega poročila

Finančni del letnega poročila ponavadi sestavi računovodja, ki pa potrebuje vso potrebno dokumentacijo, ki jo morate pravočasno predati, da pri zaznavi pomanjkljivosti lahko ukrepate še pravočasno (poiščete izdane in prejete račune, pregledate izdatke in prihodke, primerno razporeditev na pridobitno in nepridobitno dejavnost).

Nekaj praktičnih in koristnih nasvetov, ki vam bodo pomagali pri hitri in učinkoviti pripravi letnega poročila:

 • Urejajte dokumentacijo in račune skozi celo poslovno leto.
 • Račun, ki je vezan na poslovni dogodek preteklega leta, spada v preteklo leto. Upošteva se namreč datum nastanka poslovnega dogodka in ne datum plačila.
 • V kolikor vodite enostavno knjigovodstvo, lahko uporabljate tudi Excel.
 • Bistvena za nepridobitne organizacije je ugotovitev pridobitnih in nepridobitnih prihodkov, zato jih je potrebno ločiti v knjigah – tako pri enostavnem kot dvostavnem knjigovodstvu.
 • Kadar je izdan račun, so vsi s tem povezani stroški ponavadi stroški pridobitne dejavnosti (npr. kadar na sejmu društvo prodaja piškote, potni stroški in stojnica spadajo med stroške pridobitne dejavnosti).
 •  Odločitev za način izračunavanja pridobitnih odhodkov:
  • Po dejanskih odhodkih (vsi odhodki, ki nastanejo v neposredni povezavi s pridobitno dejavnostjo).
  • Po sorazmernem deležu (vsi pridobitni prihodki / vsi prihodki = delež pridobitnih prihodkov v vseh prihodkih, (delež * vsi odhodki = delež pridobitnih odhodkov).
 • Za končno izdelavo finančnega poročila za društvo uporabite ustrezne obrazce.

Vsebinski del letnega poročila – POSLOVNO POROČILO

Vsebinski del letnega poročila vsebuje pregled dejavnosti, ki so se v preteklem letu izvajale v društvu. V tem delu lahko vključite podatke o dejavnostih in dogodkih, ki so se zgodili v društvu, kot so društvene dejavnosti, članstvo, volilni postopki, spremembe v programskem načrtu, nove pobude in dosežki. Vsebinski del letnega poročila je lahko tudi priložnost za društvo, da predstavi svoje delo in dosežke na javni ravni.

Poslovno poročilo vsebuje:

 • splošni del:
  • predstavitev društva, vodstva, zaposlenih in prostovoljcev, kratek razvoj, kratek pregled dejavnosti;
 • posebni del:
  • opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov društva; uresničenost doseganja zastavljenih ciljev; posebni dosežki;
 • zaključni del:
  • datum sprejetja letnega poročila v ustreznem organu društva, datum in kraj nastanka ter osebe odgovorne za sestavljanje poročila.

5 nasvetov za pripravo vsebinskega poročila društva

 1. Začnite z osnutkom vsebinskega poročila in ga redno posodabljajte.
 2. Vključite podatke o dogodkih, ki so se zgodili v društvu ter dosežke in nove pobude – pohvalite se.
 3. Prikažite, kako pridobitne dejavnosti prispevajo k izvajanju nepridobitnih.
 4. Preverite, ali so predstavljeni podatki točni in relevantni.
 5. Poročilo lahko dopolnite tudi s slikami, ki naredijo letno poročilo privlačnejše.

Letno poročilo o prostovoljstvu

Organizacije, ki ste vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, morate oddati tudi letno poročilo o prostovoljstvu za preteklo leto. Več informacij. Slovenska filantropija je pripravila obrazec s podatki, ki jih zahteva spletni obrazec letnega poročila o prostovoljstvu na AJPES-u.

Opozorilo: Tudi če vaša organizacija v lanskem letu ni imela prostovoljcev, a je vpisana v Vpisnik, je letno poročilo o prostovoljstvu vseeno potrebno oddati. V tem primeru namesto zahtevanih podatkov o številu prostovoljcev in prostovoljskih ur vnesete ničle.

Organizacijam, ki imate prostovoljce, priporočamo, da se vpišete v Vpisnik prostovoljskih organizacij. Tukaj izveste več.

Oddaja letnega poročila

Poročilo je potrebno oddati preko sistema AJPES, kjer najdete tudi navodila za izpolnjevanje enotnega obrazca. Več informacij.

Ima vaša nevladna organizacija status v javnem interesu?

Potem preverite, ali je letos tisto leto, ko morate na pristojno ministrstvo oddati 2-letno poročilo o delu ter 2-letni program dela za prihodnji leti. To ste dolžne storiti vsako drugo leto.

Priporočamo

Posebno skrb namenite transparentnosti vaše organizacije. Letno poročilo (tako vsebinsko kot finančno) objavite tudi na vaši spletni strani.

___________________________________________________________________________________________________________

Bi želeli vaše rezultate dela objaviti na bolj privlačen način? Seveda priporočamo uporabo Canve.
Če potrebujete pomoč, smo tukaj za vas!
Bi želeli pridobiti status v javnem interesu, pa ne veste kakšni so pogoji?
Vam uredimo vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij?
Potrebujete nasvet računovodkinje?
Pokličite nas na 02 538 13 54 ali nam pišite podpora@lrf-pomurje.si