Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Bliža se 3. rok za prijavo na razpis za sofinanciranje lastnega deleža na mednarodnih projektih

Približuje se tretji rok za prijave na javni poziv, s katerim Ministrstvo za javno upravo spodbuja povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in krepi njihove operativne zmogljivosti. Po drugem odpiranju je za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem, na voljo še cca. 0,6 milijona evrov. Tretji rok se izteče 30. maja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni pozivse zaključijo najkasneje do 31. 12. 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in:

  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa (Horizon Europe);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg A);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
  • se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav.

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 4.000.000,00 EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni poziv obsega proračunska leta 2022, 2023 in 2024 oziroma do porabe sredstev.

Roki za oddajo prijav so:

  • 30. 5. 2023,
  • 29. 9. 2023,
  • 30. 1. 2024,
  • 30. 5. 2024 in
  • 30. 9. 2024.

Prijave oddane po poteku posameznega roka, bodo odprte na naslednjem odpiranju prijav. V kolikor naslednji rok za oddajo prijav ni predviden ali v primeru porabe sredstev, se take prijave s sklepom predstojnika ministrstva zavrže kot prepozne in neodprte vrne pošiljatelju.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ali URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA ZA OBDOBJE 2022-2024« (za Ludvik Štritof).

Vprašanja je možno posredovati do vključno pet delovnih dni pred posameznim rokom odpiranja. V kolikor bodo vprašanja posredovana po navedenem roku, odgovori ne bodo posredovani.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.