Nikar ne zamudite – ACF razpis za male projekte

Objavljen je zadnji javni razpis iz Programa Active Citizens Fund v Sloveniji. Na Javnem razpisu za male projekte je na voljo 358.500 evrov. Razpis pokriva vsa prednostna področja programa: Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti …

Beri dalje

Želite oddati podpis podpore referendumu za pitno vodo?

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec je s somišljeniki pobudnik k referendumu za pitno vodo.  Opozarjajo namreč na sporni člen Zakona o vodah, ki zaradi široke definicije gradnje objektov na priobalnih zemljiščih omogoča bodočo zlorabo in posledično onesnaženje voda v okviru zakona. Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah imajo življenjski pomen tudi za varovanje …

Beri dalje