Več o podnebnih spremembah ter o dobrih praksah nizkoogljičnega delovanja v Sloveniji

Umanotera je v okviru projekta CARE4CLIMATE pripravila dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas. V pomoč pri razumevanju podnebno-energetske politike vam je lahko dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja …

Beri dalje