Sodelujte s svojimi predlogi pri sooblikovanju Pravilnika o določitvi kriterijev za NVO v javnem interesu na področju informacijske družbe

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Pravilnik je bil predložen v javno obravnavo na portalu eUprava – Predlog predpisa (gov.si). Pravilnik bo nudil ustrezno pravno podlago za podeljevanje statusa nevladne …

Beri dalje

Ste med prejemniki donacij iz 1% dohodnine?

Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2021. V letu 2021 je bilo 5.844 različnim upravičencem namenjenih 528.010 donacij v skupni višini 12.407.800,75 evrov. Prva nakazila lahko nevladne organizacije pričakujete najkasneje do konca septembra 2022. Lani je bilo donacij manj, 510.868 zavezancev je del dohodnine za donacije namenilo 5.544 različnim …

Beri dalje

Kriteriji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč

Ministrstvo za obrambo je na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) izdalo P R A V I L N I K  o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega …

Beri dalje