Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je bila ustanovljena novembra 2013 z izvedbo pomembnega romskega kongresa v romskem naselju Hudeje. V register je bila vpisana v februarju 2014 in je v teh letih s svojimi številnimi aktivnostmi na lokalni in nacionalni ravni dokazala upravičenost svojega delovanja. Z letom 2021 je bil sedež zveze preseljen v Pomurje.

V zvezi so odločeni dvigniti romsko skupnost na višjo raven, nadgraditi romsko civilno družbo ter povečati moč in doseg romske manjšine. Prepričani so, da bodo uspešni le preko sodelovanja z drugimi romskimi organizacijami, partnerji, lokalno ravnjo, državo in vsemi prebivalci Republike Slovenije.

Zveza v svoje aktivnosti vključuje romske organizacije in posameznike, in sicer z namenom, da bi še naprej nadaljevala začrtano pot ter vizijo ob ustanovitvi, ki temelji na trajnostnem razvoju romske skupnosti v Sloveniji. Zveza svojih članov ne izključuje, ampak jih poskuša integrirati v projektne predloge zveze ter projektne predloge, v okviru partnerskih organizacij zveze. Z medsebojnim povezovanjem lahko tako zveza izkoristi vse kadrovske in infrastrukturne, kot tudi idejne resurse za izvajanje svojih aktivnosti.

Zveza Preporod z vizijo in s cilji prevzema odgovornost in vodilno vlogo pri razvoju romske skupnosti.

Naloga zveze je, da pripravlja, prijavlja in izvaja projekte, da nudi pomoč Romom pri zaposlovanju, da izvaja izobraževalne dejavnosti, da organizira in sodeluje pri raznih delavnicah, da osvešča Rome, jim nudi strokovno in učno pomoč, se udeležuje raznih prireditev, organizira sestanke ter izvaja druge aktivnosti, ki prispevajo k rasti romske skupnosti.

V okviru zveze deluje tudi Forum romskih svetnikov Slovenije, ki vključuje izvoljene romske svetnike iz celotne Slovenije. Na področju kulture pa pod njihovem okriljem deluje tudi romska glasbene skupina Romano Glauso, ki je postala ena najbolj prepoznanih romskih glasbenih skupin v Sloveniji.

Štiri ključne prioritete zveze so:

Zelena in zdravo socialno vključevanje Romov;

Razvoj romske politične participacije in zagovorništva;

Izobraževanje – na znanju temelječa družba;

Podporno okolje za razvoj romske skupnosti.

Sicer pa ima zveza tudi svoj spletni portal www.zveza-preporod.si, na katerem so objavljene vse aktivnosti in projekti, ki jih izvajajo.

………………………………………………………………………….

Revija STIČIŠČE – leto 2022

Kljub temu, da je naša revija STIČIŠČE 2022 sprva želela imeti drugačno pot in biti priloga k časopisu Vestnik, se je njena usoda obrnila v drugačen konec.

Mi pa smo kljub temu zadovoljni in ponosni na njeno vsebino. V njej boste lahko našli več kot 40 različnih nevladnih organizacij – od lokalnih, regijskih in nacionalnih.

Spoznajte njihov svet, preberite njihove zgodbe – prav vsaka je posebna in edinstvena.

REVIJA.

V reviji lahko najdete številne zanimive pogovore, ki smo jih tekom leta delali z različnimi govorniki:

 • Erika Lenčič Stojanović: Naravno poslanstvo nevladnih organizacij je, da opozarjajo na kršitve
 • Stanislav Rojko: Brez nevladnih organizacij ni življenja v tej družbi
 • Olga Karba: Nevladne organizacije – nepogrešljiv partner občine pri zagotavljanju pomoči
 • dr. Aleksander Jevšek: Nevladne organizacije so neločljivi del lokalnih skupnosti

Pogovarjali smo se tudi z nevladniki:

 • Lili Miloševič: Nevladne organizacije so ptice znanilke sprememb
 • Terezija Vidovič: Prostovoljstvo moraš imeti v sebi, je način življenja
 • Darko Krajnc: Če želimo kakovostne storitve, bo nevladni sektor treba ojačati
 • Uroš Kamenšek: Zaradi turističnih bonov so tudi domači gostje začeli odkrivati butični turizem
 • Aida Hajdarević: 1050 Varnih točk po vsej Sloveniji
 • Mojca Makovec Haložan: Od hipnega nakupa k premisleku o dejanskih potrebah
 • Matej Verbajs: Pomembnost vključenosti nevladnih organizacij v sooblikovanje politik
 • Petra Cilenšek: Nevladnikom pomagamo, da imajo več časa za opravljanje svojega poslanstva

Izpostavili smo naslednje vsebine:

 • Nevladne organizacije – priložnost za vseživljenjsko učenje, strokovni razvoj in osebno rast
 • Nevladni sektor v Sloveniji in v pomurski regiji
 • ZA participativni proračun
 • Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni v Pomurju
 • dobrodelna akcija #podarizvezek
 • Kdo pa je vam pri srcu? (1% dohodnine)

V reviji so se predstavili še:

 1. LRF za Pomurje (Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja)
 2. Društvo Pisani Mehurčki
 3. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
 4. Društvo kreativne mladine Murska Sobota
 5. Pomursko madžarsko mladinsko društvo
 6. Območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota
 7. Zveza za razvoj romske manjšine Preporod
 8. Rod Veseli veter Murska Sobota – taborniško društvo
 9. Klub prekmurskih študentov
 10. Inštitut Rehatopia
 11. NK Veržej
 12. Zavod Vitica
 13. Hiša sadeži družbe Murska Sobota
 14. Turistično društvo Mala Nedelja – Radoslavci
 15. Društvo bolnikov po možganski kapi GROM Murska Sobota
 16. Center naprej – Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo
 17. Zavod Stella Beltinci
 18. Center Sonček Murska Sobota
 19. Društvo Vital Fit
 20. Društvo za razvoj podeželja Pomelaj
 21. Varna hiša Pomurje
 22. Društvo za zaščito živali Pomurja
 23. Društvo prijateljev agrarne ekonomike
 24. Moški vokalni kvintet Aeternum
 25. Zavod za turizem, kulturo in promocijo Goričko, Sveti Jurij – TIC Goričko
 26. Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti – HUDO dobro
 27. Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks (ZRIRAP), so.p.
 28. Zaposlitveni center Prijlika Beltinci
 29. Športno društvo Bogojina
 30. Društvo Žitek
 31. Zveza paraplegikov Slovenije
 32. Klub študentov Lendava
 33. Las Goričko
 34. LAS Pri dobrih ljudeh
 35. Društvo za dvig kakovosti življenja Tenzin Gornja Radgona
 36. Društvo Kelih
 37. Društvo Modra luna – Waldorfska šola Pomurje
 38. Občinska športna zveza Moravske Toplice
 39. Olimpijski komite Slovenje združenje športnih zvez – regijska pisarna Moravske Toplice
 40. Društvo Gaj – vinogradniško turistično društvo Filovci

Pri posameznih tematskih sklopih so sodelovali še:

Bojan Kerčmar, Tomaž Gregorec, Barbara Kolenc, Aaron Krajačič, Tadeja Horvat, Aida Hajdarević

Milan Osterc s kolumno: “Nihče ne ve za rane in brazgotine, ki so nastale v srcih ljudi okrog nas”

Izjave županov / županj:

Darko Horvat, župan občine Kobilje

Cvetka Ficko, županja Občine Grad

Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice

V kolikor bi želeli izvod v tiskani obliki, nas kontaktirajte:

02 538 13 54

info@lrf-pomurje.si