Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Znana predstavnica in predstavniki v RSR, ki bodo zastopali interese nevladnih organizacij

Z današnjim dnem se je zaključil postopek izbora predstavnic oz. predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije. 27.11.2020 smo namreč s strani Razvojnega centra Murska Sobota prejeli poziv, da imenujemo 5 predstavnikov NVO v Razvojni svet.

LRF za Pomurje je postopek izbora predstavnikov NVO izvedel med 1.12.2020 in 30.12.2020, in sicer na podlagi Poslovnika postopka izbora predstavnikov NVO v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2012 – 2027, po katerem so lahko v postopku sodelovale vse nevladne organizacije s sedežem v pomurski regiji.

Izbor predstavnika NVO s področja romske skupnosti:

Za predstavnika romske skupnosti sta bili prejeti dve kandidaturi, a je do zasedanja komisije bila podana ena odstopna izjava, zato se na podlagi 11. odstavka 3. člena Poslovnika in v skladu z 9. odstavkom 3. člena Poslovnika se za predstavnika NVO na področju romske skupnosti imenuje g. Darko Rudaš.

Izbor preostalih predstavnikov NVO:

Pravočasno je prispelo 12 kandidatur, 1 kandidatura je prispela prepozno. Ker je število prispelih kandidatur presegalo število možnih mest, je bila organizirana javna predstavitev kandidatk in kandidatov. Ker ni bilo doseženo soglasje med kandidati in kandidatkami, so bile v skladu s Poslovnikom razpisane volitve, ki so potekale med 22.12.2020 in 29.12.2020. V predpisanem roku je glasovalo 144 nevladnih organizacij, ki so podale 397 glasov.

Kandidat/ka Število prejetih glasov
Matejka Horvat 106
Uroš Kamenšek 76
Stojan Habjanič 73
Milan Osterc 66
Tadej Žalik 31
Samuel Friškič 11
Alojz Kavaš 11
Nana Irgolič 8
Zdravko Pravdič 6
Ksenija Štefko Bognar 4
Ivan Kramberger 3
Lea Cipot 2
skupno število glasov 397

Z izdanim sklepom se zaključi postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021 – 2027.

SKLEP o imenovanju predstavnikov NVO v RSR.

Izvoljeni predstavnici in predstavnikom iskreno čestitamo in jim želimo uspešno zagovarjanje interesov nevladnih organizacij!

Predstavitve vseh kandidatov in kandidatk lahko najdete tukaj.