Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Želite sodelovati na razpisih Slovenija – Madžarska? Potem se vključite v proces programiranja!

S strani Organa upravljanja in skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska smo prejeli vabilo k sodelovanju v procesu programiranja programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027.

Nevladne organizacije vabimo, da se aktivno vključijo na delavnicah, saj bo pripravljen program skupaj s prioritetami, cilji in upravičenimi aktivnostmi temelj za razpise čezmejnih projektov.

Zato vas vabimo, da se udeležite spletnih delavnic, ki bosta potekali 27. septembra 2021 in 30. septembra 2021. Namen delavnic je zbiranje prispevkov za dokončanje novega programskega dokumenta. Vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, pozivamo da izkoristite to priložnost, se udeležite vsaj ene izmed delavnic in sporočite svoje razvojne potrebe, ki bodo upoštevane v fazi oblikovanja programa.

Delavnice bodo organizirane glede na temo:

Ponedeljek, 27. september 2021:

Izboljšanje varstva in ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja (Enhancing protection and preservation of the nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas and reducing all forms of pollution (Specific Objective 7 within Policy objective “Green Europe”));

Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah (Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation (Specific Objective 6 within Policy objective “Social Europe”).

Četrtek, 30. september 2021: Specifični cilj Interreg 1 – “boljše upravljanje sodelovanja” ( Interreg Specific Objective 1 – a better cooperation governance):

Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah (Enhance efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens, civil society actors and institutions, in particular with a view to resolving legal and other obstacles in border regions);

Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezavanja med ljudmi (Build up mutual trust, in particular by encouraging people-to-people actions).

Na delavnicah bodo iskali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj bi moral biti glavni tematski poudarek pri izbranih treh prednostnih nalogah?
Kakšne dejavnosti načrtujejo potencialni upravičenci v naslednjih letih?

Delavnici bosta potekali v angleškem jeziku. Svojo udeležbo prijavite do 24. septembra 2021 TUKAJ.

Dodatne informacije in gradivo najdete tukaj.