Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Volitve predstavnic oz. predstavnikov NVO v Razvojni svet pomurske regije 2021 – 2027

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje kot regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja  v skladu 7. členom Poslovnika razpisuje volitve za izbor  predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021–2027.

Seznam kandidatk in kandidatov skupaj s predstavitvami je objavljen tukaj.

GLASOVNICA.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pojasnila glede glasovanja:

  • Glasuje se tako, da se obkroži (oz. drugače razvidno in nedvoumno označi) številko pred imenom in priimkom kandidata oz. kandidatke na 1. strani glasovnice.
  • Glasuje lahko vsaka nevladna organizacija, kot jo določa Zakon o nevladnih organizacijah, ki ima sedež, registriramo podružnico ali poslovno enoto na območju pomurske statistične regije.
  • Glasuje se najmanj za enega (1) in največ za štiri (4) kandidat/ke.

Glasovnica mora prispeti na enega od naštetih načinov najkasneje do 29. 12. 2020 do 24. ure, ne glede na način pošiljanja na enega od naslednjih načinov:

  • po pošti na naslov: LRF za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci
  • po e-pošti (izpolnjena, podpisana, žigosana in skenirana) na naslov: info@lrf-pomurje.si

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 osebno glasovanje zaradi zdravstvenih razmer izjemoma ni možno.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatna pojasnila:

  • Glasovnica je neveljavna, če ne vsebuje podpisa zastopnika NVO, žiga ali navedbe, da NVO posluje brez žiga.
  • Glasovnica je neveljavna, če se glasuje za več kot štiri (4) kandidate.
  • Glasovnica je neveljavna, če se kateri koli del besedila glasovnice spremeni ali izbriše.
  • Osebne podatke, pridobljene s to prijavo, bo LRF za Pomurje obdelovalo izključno za potrebe izvedbe tega postopka izbora.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

Bojan Vogrinčič

041 717 499

www.lrf-pomurje.si

info@lrf-pomurje.si