Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Varuh človekovih pravic: Javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin

Varuh človekovih pravic je objavil javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin za imenovanja člana Sveta RTV Slovenija. Kandidate za člana lahko predlagajo nevladne organizacije s področja varstva človekovih pravic in svoboščin. Predlagatelj mora v predlogu navesti svoj naziv in sedež, priložiti dokument (odločbo) o pridobitvi statusa nevladne organizacije oziroma o ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj in priložiti dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa nevladne organizacije o kandidatu, ki ga predlaga v imenovanje. Varuh človekovih pravic bo imenoval enega člana. Mandat člana sveta traja 4 leta. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Predlogu bo potrebno predložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije. Več si preberite tukaj. Predlogi za člana morajo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeti na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 30. 1. 2023 do 15:00 ure.