Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Javni poziv univerzam in raziskovalnim institutom

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je objavila javni poziv univerzam in raziskovalnim institutom za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija lahko podajo univerze in raziskovalni instituti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti bo imenovala enega člana. Mandat člana traja 2 leti. Pri imenovanju za člana Sveta RTV Slovenija se bodo upoštevale izkušnje in delovanje kandidatov na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter njihova vizija dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Več si preberite tukaj, kjer lahko dostopate tudi do prijavnega obrazca. Predlog z vsemi dokazili in podatki je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana (z oznako: »Razpis ZRTVS-1 – NE ODPIRAJ!«). Pošiljka mora biti oddana do vključno ponedeljka, 30. januarja 2023.