Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Informacijski pooblaščenec: Javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti

Informacijski pooblaščenec je objavil javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti. Predlagatelj mora v predlogu navesti svoj naziv in sedež, priložiti dokument o registraciji oziroma ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj in priložiti dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o kandidatu, ki ga predlaga v imenovanje. Informacijski pooblaščenec bo imenoval enega člana sveta. Mandat člana traja 4 leta. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Predlogu boste morali predložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije. Več si preberite tukaj. Predlogi za člana morajo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeti na naslov Informacijski Pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka 30. 1. 2023, do 15. ure.