Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Javni poziv univerzam in raziskovalnim institutom

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je objavila javni poziv univerzam in raziskovalnim institutom za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija lahko podajo univerze in raziskovalni instituti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti bo imenovala enega člana. Mandat člana traja 2 leti. Pri imenovanju za člana Sveta RTV …

Beri dalje

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije: Javni poziv invalidskim organizacijam

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je objavil javni poziv invalidskim organizacijam za imenovanje člana sveta RTV SLO. Upravičene organizacije za posredovanje predlogov so le invalidske organizacije, ki imajo status v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije bo imenoval enega člana za obdobje dveh let. Za člane Sveta RTV Slovenija je …

Beri dalje

Informacijski pooblaščenec: Javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti

Informacijski pooblaščenec je objavil javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti. Predlagatelj mora v predlogu navesti svoj naziv in sedež, priložiti dokument o registraciji oziroma ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj in priložiti dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o kandidatu, …

Beri dalje

Varuh človekovih pravic: Javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin

Varuh človekovih pravic je objavil javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin za imenovanja člana Sveta RTV Slovenija. Kandidate za člana lahko predlagajo nevladne organizacije s področja varstva človekovih pravic in svoboščin. Predlagatelj mora v predlogu navesti svoj naziv in sedež, priložiti dokument (odločbo) o pridobitvi statusa nevladne organizacije oziroma o …

Beri dalje