Zasebni zavodi pozor! Skrajni čas za uskladitev aktov z Zakonom o nevladnih organizacijah

Center nevladnih organizacij ugotavlja, da večina zavodov še vedno nima urejenih aktov v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah, kljub temu, da je le-ta bil sprejet že v letu 2018. Med pogoji, po katerih organizacija velja za nevladno organizacijo je tudi pogoj neprofitnosti. Pogoj neprofitnosti je izpolnjen, če velja sledeče: Organizacija presežek prihodkov nad odhodki …

Beri dalje