Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Ste organizacija s potencialom?

Izkoristite priložnost in se vključite v program krepitve nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) v Pomurju.

Ponovno namreč izbiramo nevladne organizacije s potencialom, ki jih bomo intenzivno krepili in celostno usposabljali!

Kot edini v regiji nudimo celostno podporo in krepitev na področjih, kjer to najbolj potrebujete!

Program krepitve je individualno prilagojen specifičnim potrebam vaše organizacije in ga pripravimo skupaj na podlagi vaših želja.

Kdo je nevladna organizacija s potencialom?

Termin »NVO s potencialom« se uporablja za tisto organizacijo, ki izkazuje interes za lasten organizacijski, strokovni ali zagovorniški razvoj ter interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti. NVO s potencialom je nevladna organizacija, ki želi biti aktivna, se razvijati in prispevati k razvoju okolja, v katerem deluje oz. želi izvajati nove storitve.

Poenostavljeno, to je tista organizacija, ki:

 • je pripravljena vlagati energijo in čas za to, da postane bolj uspešna in prepoznavna organizacija v svojem okolju, ki se želi čezsketorsko povezovati in v sodelovanju z različnimi akterji naslavljati lokalne izzive,
 • ki razvija (ali želi razviti) programe / vsebine / storitve za uporabnike,
 • ki prenaša / želi prenesti dobre prakse iz drugih okolij v pomursko regijo,
 • ima potencial za izvajanje večjih projektov (npr. LAS projekti, nacionalni projekti, EU projekti),
 • ima potencial za krepitev človeških virov (bodisi za zaposlovanje, krepitev prostovoljcev, mentorjev, …).
 
Na stičišču bomo v program NVO s potencialom v obdobju 2022-2023 vključili min. 6 nevladnih organizacij. Prednost bodo imele organizacije, ki bodo v obdobju do 30.9.2023 razvijale in izvajale v pomurski regiji novo storitev, ki bo odgovarjala na potrebe okolja.
 
Kaj točno pomeni nova storitev?
 
Nova storitev je lahko:
– program za uporabnike, širšo javnost
– projekt
– produkt (npr. izdelek, aplikacija, …).
 
Kako vam lahko pomagamo?

Vključitev v program in pridobitev statusa NVO s potencialom bo zajemala in omogočala sestavo individualnega načrta razvoja, usposabljanja s področja organizacijskega in strateškega razvoja, individualna mentorstva, koriščenje fonda za strokovno rast, uporabo našega ZOOM računa ter uporabo prostorov do 3x (oz. po dogovoru) letno za izvedbo dogodkov / sestankov, ki jih boste organizirali.

Vsebina programa usposabljanja in mentorstvo bosta individualno prilagojena potrebam posamezne organizacije glede na vaše trenutno organizacijsko in strokovno usposobljenost, njene storitve in produkte ter glede na tiste storitve in produkte, ki jih boste v skladu s potrebami okolja želi razvijati.

Podpremo vas lahko na:

a) organizacijskem področju (strateško, kadrovsko, finančno področje, IKT, …)

b) strokovnem področju (razvoj storitev, programov)

c) zagovorniškem področju

Ok. ampak ali lahko pojasnite bolj po domače, kaj točno lahko dobimo z vaše strani? 🙂

Da si boste lažje predstavljali kako vam lahko konkretno pomagamo, naj naštejemo storitve, ki smo jih v preteklih letih že nudili vključenim organizacijam:

 • ciljno informiranje glede na potrebe, interes, vsebinsko področje delovanja (to pomeni, da skupaj z vami in za vas iščemo relevantne informacije in priložnosti za vaš razvoj),
 • svetovanje,
 • usposabljanja in izobraževanja, mentoriranje,
 • podporo pri razvoju novih storitev, ki naslavljajo družbene potrebe,
 • pomoč pri pripravi projektov, iskanju razpisov, identifikaciji priložnosti,
 • pomoč pri komuniciranju z mediji ali drugimi ciljnimi skupinami,
 • IKT podporo,
 • podpora pri delovanju nevladnih organizacij / urejanju potrebne dokumentacije (npr. dokumentacija za varstvo osebnih podatkov),
 • pomoč pri promociji / medijsko podporo,
 • pravno pomoč,
 • računovodsko svetovanje,
 • podporo pri pridobivanju statusa v javnem interesu,
 • podporo na področju zagovorništva na lokalni ali regijski ravni,
 • pomoč pri načrtovanju kampanj,
 • sektorsko in čezsektorsko mreženje in povezovanje,
 • jobshadowing / oglede dobrih praks, študijske obiske, peer-to-peer, learning by doing,
 • druge podporne storitve po dogovoru.

Vsaka organizacija je deležna min. 24 ur različnih oblik podpore (usposabljanj, svetovanj, mentoriranj, …).

Program NVO s potencialom je del programa Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja in se izvaja v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023 in se financira iz Sklada za razvoj NVO.

Prijavnica za NVO s potencialom, 3.5.2022

Rok za prijavo: 17.5.2022

Izpolnjeno prijavnico pošljite na:

matejka@lrf-pomurje.si

Dodatne informacije o programu NVO s potencialom lahko dobite:

 • V pisarni LRF za Pomurje, Martjanci 36
 • Preko e-naslova matejka@lrf-pomurje.si
 • Preko telefona 051 368 750 ali 02 538 13 54
 • v petek, 13. maja 2022 ob 10. uri na zoomu – predhodne prijave zbiramo na navedenih kontaktnih podatkih.