Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Status nevladne organizacije po ZNOrg

Težko pričakovan Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju ZNOrg), ki je bil sprejet v marcu letos in pričel veljati s 14. aprilom 2018, prinaša kar nekaj sprememb na področju nevladnega organiziranja.

Prvi pogoj, da je vaša organizacija definirana kot nevladna je, da izpolnjujete pogoj o neprofitnosti.

Za tiste organizacije, ki trenutno pripravljate prijavo na javni razpis MJU-ja (Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva) morate nujno do oddaje prijave urediti svoje akte, da bodo v skladu z ZNOrg, sicer vam bodo prijavo zavrnili.

 

ZNOrg v 4. členu določa, da je neprofitna tista organizacija, ki na podlagi zakona ali akta, v katerem je določila svoj namen, dejavnosti in način upravljanja (v nadaljnjem besedilu: ustanovitveni akt) dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Kaj to pomeni?

1. Za zavode:
Zakon o zavodih ne določa, kaj se zgodi s premoženjem ob prenehanju zavoda, je pa sodna praksa pokazala, da se razdelitev premoženja opravi med ustanovitelje ali pa prenese na drugo pravno osebo. Torej zakon ne zadošča kriterija neprofitnosti zavoda in je potrebno to urediti v aktu o ustanovitvi. To pomeni, da morate spremeniti akt o ustanovitvi oz. dodati določbo, da se v primeru prenehanja zavoda premoženje prenese na drugo NVO z enakim ali podobnim namenom oz. na nepridobtino pravno osebo javnega prava, saj v nasprotnem primeru ne moremo govoriti o nevladni organizaciji po ZNOrg.

2. Za društva:
Zakon o društvih nalaga, da se premoženje društva ob prenehanju prenese na drugo društvo, ustanovo, zavod … Ne piše pa, da mora to biti nevladna organizacija, saj vsako društvo, zavod ali ustanova še ni nujno nevladna organizacija. Zato je tudi v teh primerih podobno kot pri zavodih – če ima društvo napisano dikcijo iz Zakona o društvih, jo velja dopolniti, če želi biti društvo s statusom NVO po ZNOrg.

Za društva, ki imajo status v javnem interesu je ravno kar se tiče neprofitnosti prehodno obdobje, da morajo takšno uskladitev narediti ob prvi spremembi statuta, a brez časovnega roka. Zato tem društvom aktov o ustanovitvi ni potrebno tega takoj spremeniti – je pa priporočljivo, da se to uredi do 31. marca 2019, ko je potrebno oddati poročilo in izjave (o usklajenih aktih in delovanjem društva v skladu z ZNOrg).

Zgoraj napisano pomeni, da morajo vsa društva, ki nimajo status organizacije, ki deluje v javnem interesu in vsi zavodi, ki delujejo neprofitno, so npr. prostovoljske organizacije in nimajo tega zavedenega v svojih aktih, nujno spremeniti te akte, saj drugače ne bodo obravnavani kot NVO po ZNOrg in se ne bodo mogli prijaviti na javne razpise, katerih pogoj je status NVO po ZNOrg.

To seveda ne pomeni, da morajo vsi zavodi oz. društva spremeniti svoje akte. Takšne obveznosti ZNorg nima. Tudi če je zavod prostovoljska organizacija velja isto, saj jim Zakon o prostovoljstvu ne nalaga, da morajo biti NVO. Bodo pa akte spremenili tisti zavodi in društva, ki bodo želeli biti NVO (npr. zaradi prijave na razpise za NVO, za potrebe pridobitve statusa NVO v javnem interesu, itd.).