Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Regijski posvet: Kultura za prihodnost

Ministrstvo za kulturo vabi na regijski posvet za pripravo reforme kulturnega modela. Prisluhnili bodo vašim izzivom in predlogom ter vam predstavili ključne točke novih smernic kulturne politike in prihajajočih sprememb Nacionalnega programa za kulturo. 

Posvet v Pomurju bo potekal v četrtek, 30. marca, od 14h do 16h v MIKK (Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota). Na njem bo prisoten državni sekretar mag. Marko Rusjan. Na posvet vabimo vse deležnike v kulturi (samozaposlene in druge delavke in delavce v kulturi, javne zavode, nevladnike, ljubitelje, občinstvo), predstavnike občin (strokovne službe in odločevalce), razvojnih agencij in drugih resorjev pa tudi zainteresirano splošno javnost.

Dogodek je del serije posvetov, v sklopu katerih bo vodstvo Ministrstva za kulturo obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji. V letu 2023 bo Ministrstvo namreč izvedlo pomembne reforme kulturnega modela: spremenilo bo obstoječi Nacionalni program za kulturo, spisalo spremljajoči akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi. S posebnimi delovnimi skupinami Ministrstvo že pripravlja strategije reševanja izzivov na področjih muzejske politike, medijev, filma, slovenskega jezika in sodobnega plesa.

Vsi našteti procesi bodo pomembno vplivali na kulturno politiko prihodnosti, zato je pomembno, da je vanje vključena kar najširša javnost. S posveti želi vodstvo Ministrstva za kulturo prisluhniti in iskati rešitve za skupne izzive ter sooblikovati družbeni ekosistem, v katerem bosta kultura in umetnost lahko prispevali k povezani družbi, trajnostni prihodnosti ter delovala v javno dobro.

Vabljeni, vabljene!

Vsi posveti

sreda, 15. marec, ob 14. uri, Celje

Lokacija: Pokrajinski muzej Celje (Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 17. marec, ob 14. uri, Kranj

Lokacija: Stolp Škrlovec (Škrlovec 1, 4000 Kranj)
Prisotni: Matevž Čelik, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice in uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

sreda, 22. marec, ob 14. uri, Trbovlje

Lokacija: Delavski dom Trbovlje (Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 24. marec, ob 14. uri, Krško

Lokacija: Grad Rajhenburg (Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

Sreda, 29. marec, ob 14. uri, Maribor 

Lokacija: GT22, Intimni oder (Glavni trg 22, 2000 Maribor)
Prisotni: Matevž Čelik, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

četrtek, 30. marec, ob 14. uri, Murska Sobota 

Lokacija: MIKK (Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

sreda, 5. april, ob 14. uri, Novo mesto 

Lokacija: Dolenjski muzej (Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

četrtek, 6. april, ob 14. uri, Postojna

Lokacija: Podjetniški inkubator Perspektiva (Veliki otok 44b, 6230 Postojna)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

sreda, 12. april, ob 14. uri, Slovenj Gradec

Lokacija: Koroška galerija likovnih umetnosti (Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, Matevž Čelik, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 14. april ob 14. uri, Nova Gorica

Lokacija: Slovensko narodno gledališče Drama Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

sreda, 19. april, ob 14. uri, Koper

Lokacija: Dvorana sv. Frančiška (Martinčev trg, 6000 Koper)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 21. april, ob 14. uri, Ljubljana

Lokacija: Štihova dvorana, Cankarjev dom (Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, mag. Marko Rusjan, Matevž Čelik, državna sekretarja, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo