Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Spodbujanje razvoja trajnostnega turizma in kapacitet prek transnacionalnega sodelovanja

Nosilec: Evropska komisija - COSME
Datum objave razpisa: 12.8.2019
Rok za prijavo na razpis:

Evropska komisija je v okviru programa COSME  objavila razpis z namenom krepitve konkurenčnosti in trajnosti turističnega sektorja. Podprte bodo aktivnosti usmerjene v izboljšanje poslovnega okolja za turistične organizacije, predvsem prek okrepljenega poznavanja socio-ekonomskih in tržnih zakonitosti ter izmenjave dobrih praks; večje prepoznavnosti evropske transnacionalne turistične ponudbe; ter povečevanja kapacitet turističnih organizacij prek mednarodnega povezovanja in izmenjave znanj.

Prijavo lahko odda le konzorcij, ki ima vsaj 5 in največ 10 članov/partnerjev. Partnerji morajo predstavljati različne pravne osebe, ki prihajajo iz najmanj 5 upravičenih držav (države članice EU ter države, ki sodelujejo v programu COSME). V konzorciju lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije.

Rok za oddajo vloge je 24.10.2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.