Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1.5.2018 do 30.4.2019

Nosilec: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Datum objave razpisa: 8.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili. Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave v Uradnem listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 8. 5. 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.