Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2019: Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa

Nosilec: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Datum objave razpisa: 27.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Cilj ukrepa je podpreti s športom povezane projekte, ki jih organizirajo športne organizacije in zveze, ki sodelujejo z javnimi organi (vključno z občinami), lokalnimi akterji in civilno družbo.

Ta pripravljalni ukrep bo vključeval športne organizacije in/ali zveze, ki bodo v sodelovanju z lokalnimi organi in organizacijami, ki si prizadevajo v boju proti radikalizaciji, ponudile orodja ter primerne dejavnosti in mentorstvo za preprečevanje procesov radikalizacije.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti in tekmovanja,
  • imajo sedež v eni od držav članic EU.

Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, so ocenjena na 1 900 000 EUR. Nepovratna sredstva bodo znašala najmanj 150 000 EUR na projekt in največ 350 000 EUR na projekt. Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.