Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2019: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

Nosilec: Evropska komisija
Datum objave razpisa: 20.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo je objavil razpis za sofinanciranje projektov za leto 2019. S konkretnimi ukrepi za integracijo beguncev prek športa, ki bodo predstavljali glavni delež financiranih projektov ter dodatnim ukrepom za vzpostavljanje mrež in širjenje dobrih praks v EU naj bi ta pripravljalni ukrep med drugim prinesel naslednje rezultate:

  • spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti,
  • spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala gostiteljskih skupnosti za uspešno pritegnitev in integracijo beguncev prek športa,
  • razvijanje povezav na ravni EU med organizacijami, ki spodbujajo integracijo beguncev prek športa,
  • vzpostavitev platforme projektov za spodbujanje športa kot sredstva za integracijo in socialno vključevanje beguncev,
  • zbiranje in širjenje dobrih praks, povezanih z razpoložljivimi rezultati projektov in pobud za integracijo beguncev prek športa, in sicer z orodji informacijske tehnologije, delavnicami, seminarji in konferencami.

Ta pripravljalni ukrep bo izveden v dveh sklopih:

  • sklop 1: organizacija športnih dejavnosti za spodbujanje integracije in socialnega vključevanja beguncev
  • sklop 2: mreženje in širjenje

Tako pri sklopu 1 kot pri sklopu 2 so upravičeni projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa in redno organizirajo športna tekmovanja na kateri koli ravni (fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na podlagi tega razpisa),
  • imajo sedež v eni od držav članic EU.

Najvišji znesek, ki se dodeli na projekt v okviru sklopa 1, znaša 300 000 EUR, najnižji pa 200 000 EUR. Najvišji znesek, ki se dodeli na projekt v okviru sklopa 2, znaša 600 000 EUR, najnižji pa 400 000 EUR. Komisija pričakuje, da bo financirala približno 9 predlogov v okviru sklopa 1 ter 1 projekt v okviru sklopa 2. Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.