Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Prvi razpis programa Active Citizens Fund v Sloveniji

Nosilec: Urad za finančni mehanizem
Datum objave razpisa: 11.10.2019
Rok za prijavo na razpis:

Program Active Citizens Fund v obdobju 2014-2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine.

Prednostna področja sklada:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe

Skupna višina razpoložljivih sredstev na razpisu za srednje in velike projekte znaša 1.530.000,00 evrov.
Sredstva so indikativno razporejena na dve kategoriji:

1. Kategorija: Srednji projekti (20.000 – 60.000 EUR),
2. Kategorija: Veliki projekti (60.001 – 120.000)

Upravičeni prijavitelji za obe kategoriji projektov so nevladne organizacije (NVO), ki na zadnji dan roka za prijavo, 11. 12. 2019, izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), in ki izpolnjujejo pogoje, naveden v Priročniku za upravljalce skladov ACF.

Rok za oddajo vloge je 11.12.2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.